SPÖHÅLLARE, RÖRHÅLLARE. KOMBINATIONSPRODUKT

Spöhållarna finns i 2 utföranden 28 & 36 mm invändiga mått. De är konstruerade för sommar och vinterfiske med olika bestyckningsdelar.

 


1. I Spöhållaren stoppas haspel, spinn, mete, eller is-fiskespön ned.

2. Spöhållaren kan sommartid stickas ned i strandkanten i den lutning man vill ha.

3. Spöhållaren passar även i årtullsfästet på lillbåten.

4. Spöhållarens smalare del sticks vintertid ned i isens förborrade hål.
5.
Spöhållaren fryser ej fast i isen.

6. Spöhållaren kan bestyckas med en justerbar rullhållare som har en fiskespole (Angelrulle).
(Spolen justeras in ovanför snön för att synas när fisken simmar iväg)

7. Spöhållaren kan förses med ett lock som säkerställer förvaring av krok/sänke. (Angel)

8. Spöhållarens lock fungerar även som justeringsbroms för Angeldons fjäder, (Vippan)

9. Fjäder skjuts ned i Spöhållaren vid förvaring/transport.

10. Spöhållaren kan med fördel bestyckas med blink/napplarm, (Trigger Light Original), med eller utan Angeldonsfjädern.

11. Spöhållarna/Angeldonen/Rörhållarna kan förvaras/transporteras i en Ramp om 5 st.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka