Förslag för utsättning av Isfiskespön med Blinklarm (napplarm) på is

Borra hål ca. 10 cm ned i isen med en 11 mm borr, förslagsvis mellan 25-45 graders lutning.
Spöhållaren placeras i det borrade hålet, samt Isfiskespöt i Spöhållaren.
Från spöspetsen lodrät ned till isen, borras det stora fiskehålet.
Efter det att man har lodat ut det djup man vill fiska på, gör man en enkel ögla (Trollknut bild 1) på fiskelinan strax under spöspetsen.

1. 2.
3. 4.


Blinklarmet kan monteras under spöspetsen, eller på angelvippan med hjälp av klämman, väl synlig från uppsiktsplatsen.
Se bild 2 & 3.


Hur man väljer inställning av utlösningsfriktionen med hjälp av Indikatorn

Indikatorn har 3 st olika tjocklekar, markerad med 1. 2. 3.
1. HÅRD, 2. MEDIUM, 3. SVAG FRIKTION. Se bild nedan.
Inställningen är beroende av tyngden på sänket, storleken på agnet samt vilken typ av fisk du skall fiska, tex. Gädda, Öring, Regnbåge läge 1/2. Gös, Aborre läge 3.
Nu hakas fiskelinans gjorda ögla om den lilla haken i Indikatorn (Se bild 2 & 3).
När den förväntade drömfisken hugger, sträcks fiskelinan, som i sin tur drar indikatorn ur magnetgreppet, och Blinklarmet kontakteras. Fiskaren ser nu ett starkt blinkande rött/blått sken, samt en fladdrande indikator som snurrar runt i vinden (Se bild 4).
Fiskaren skyndar sig fram, lyfter Isfiskespöt ur Spöhållaren och gör mothugg, samt påbörjar en trevlig drillning av fisken.

Blinklarmet slutar att blinka, när indikatorn förs in mellan permanentmagneterna eller vid utebliven kontakt med nypans magnet, (med omagnetiskt material).

Batteridriven borrmaskin (skruvdragare) går bra att använda ihop med en 11 mm borr för Spöhållarna/Angeldonen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka